Yhteystiedot:

Suomen AITA/IATA-keskus/TNL
Hietanimenkatu 2, 4.krs
FI-00100 Helsinki
FINLAND,

aitaiata(at)teater.fi

 

Sök med till den internationella teaterfestivalen i Kanada

12.09.2018 kl. 14:08

Sök med till den internationella teaterfestivalen i Kanada

AITA/IATAs världsfestival arrangeras i Saint John i Kanada 26.8-1.9.2019.

Finlands AITA/IATA -center söker nu en finländsk representant för att uppträda under festivalen. Det centrala temat för de utvalda föreställningarna är diversitet/mångfald. 

Den uppträdande gruppen får bestå av högst 8 personer och alla måste vara minst 19 år fyllda (myndiga i Kanada). 
Föreställningen ska inte vara längre än 60 minuter, byggtid 90 och rivtid 60 minuter.

 

Kostnader:

Arrangören står för kost och logi för 8 personer under hela festivalen.  Gruppen bekostar själv sina resor från Finland till Kanada, ända fram till Saint John. Finlands AITA/IATA -center beviljar understöd för resekostnaderna men kan inte bekosta resorna i sin helhet.

Skicka oss information om er föreställning och en inspelning eller länk till en inspelning av föreställningen senast 21.10 till adressen MIKKO@TNL.FI. Mer information fås på samma adress.

Festivalens regler på engelska: http://www.aitaiata.net/SJ%20IATA%20Fest%20Rules%20Sept%2007_2019.pdf 

Päivi Vuorinen